Peranta Oy                                                                    Y-tunnus: 1836987-7

 

Yhtiöjärjestys

 

1§ yhtiön toiminimi on Peranta Oy ja kotipaikka Pori.

 

2§ Yhtiön toimiala on vapaa–ajan kiinteistöjen hankinta, omistus ja vuokraus. Vapaa-ajan suunnittelu ja konsultointi. Matkailu- ja eräpalvelut. Yhtiö voi omistaa myös muita kiinteistöjä, asunto- ja pörssiosakkeita.

 

3§ Yhtiön vähimmäispääoma on 8.000 euroa ja enimmäispääoma 70.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Osakkeiden nimellisarvo on 20 euroa.

 

4§ Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kolmeen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

5§ Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

 

6§ Yhtiössä on yksi varsinainen tilitarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

 

7§ yhtiön tilikausi on 1.1-31.12

 

8§ Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta postitse kirjattuna kirjeenä osoitteilla, jotka osakkeenomistajat ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet tai vaihtoehtoisesti samassa ajassa toimittamalla kutsu tiedoksi muuten todistettavasti kirjallisesti.

 

9§ Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

 

Kokouksessa on esitettävä:

 

1.tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.

2.tilintarkastuskertomus.

päätettävä

3.tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesti.

4.toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.

5.vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

6.hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä.

valittava

7.hallituksen jäsenet sekä

8.tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja